Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Kulczycki działający pod firmą PROFICADR Doradztwo Personalne z siedzibą w Rachowicach, ul. Wiejska 70 , NIP 631-185-85-15. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym.

PŁASZCZYZNY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach działania firmy ProfiCadr przedstawiamy poniżej obszary wykorzystania danych osobowych:

 • REKRUTACJA
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
 • PAYROLL
 • KSIĘGOWOŚĆ

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych
 • realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem
 • uzasadniony prawnie interes ProfiCadr

PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo telefonu +48 506 450 203
 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto informujemy że:

 • dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.
 • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie naruszało przepisy prawne, które obowiązują obecnie, każdy podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres przechowywania danych osobowych w naszej firmie został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co jest jednoznaczne z tym, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ProfiCadr w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka zgód określa wewnętrzny okres przechowywania na 3 lata.

W przypadku obszarów powiązanych z zatrudnieniem ProfiCadr stosuje okres przechowywania zgodny z obowiązującymi przepisami prawa np. prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności powołaliśmy jednego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którymi można się skontaktować za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

ProfiCadr

Gliwice

tel.: +48 509 407 507

email: rekruter@proficadr.com.pl

Aktualności

24 styczeń 2022
08 listopad 2018
31 październik 2018
©2024 ProfiCadr. Wszystkie prawa zastrzeżona

Szukaj