Polityka prywatności

Ważnym celem ProfiCadr jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz klarowność w ich przetwarzaniu. Polityka Prywatności opisuje działania mające na celu ochronę i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obligatoryjnymi standardami określonymi w przepisach prawnych:

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
  • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. które tyczą się oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
  • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
  • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Kontakt

ProfiCadr

Gliwice

tel.: +48 509 407 507

email: rekruter@proficadr.com.pl

Aktualności

24 styczeń 2022
08 listopad 2018
31 październik 2018
©2024 ProfiCadr. Wszystkie prawa zastrzeżona

Szukaj