"Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach"

W ostatnich trzech miesiącach 2011 roku nasza firma realizowała dwa z zaplanowanych trzech etapów audytów w temacie : "Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach" które to w drodze przetargu zostały przydzielone do realizacji właśnie ProfiCadr.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a instytucją zarządzającą projektem jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Techno Park Gliwice.