Coaching


Poszukujących skutecznej metody rozwoju dla siebie lub swoich pracowników – zapraszamy do skorzystania z COACHINGU.
 
Co to jest?
Coaching to najbardziej zindywidualizowana, nowoczesna forma wspomagania rozwoju ludzi i organizacji. Jest realizowany poprzez cykl spotkań coacha z klientem i ma na celu
pomoc klientowi w osiąganiu, rozwijaniu i udoskonalaniu zachowań pożądanych w jego życiu zawodowym lub prywatnym.
 
Organizacje używają coachingu jako alternatywnej dla szkoleń metody rozwoju personelu. Stosują coaching, jako element szerszego programu rozwojowego pracowników, a także jako sposób wyróżnienia / motywacji pracownika przez sponsorowanie mu indywidualnego programu rozwojowego.
 
Na czym polega coaching?
W coachingu zakłada się, że człowiek nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, a sposobem na uruchomienie ukrytych zasobów jest dotarcie do nich i wykorzystanie w odpowiednim celu. W procesie bezpośredniej relacji z klientem, coach pomaga mu wydobyć wewnętrzny potencjał i kierunkuje go na realizację założonych celów własnych i organizacyjnych. Coach posiada odpowiednie umiejętności i narzędzia, by pomagać klientowi rozwiązać problemy i doskonalić pożądane zachowania. Daje mu obiektywną informację zwrotną, ułatwia określenie własnych celów życiowych i zawodowych, stymuluje do znalezienia pomysłów na ich realizację.
 
Dla kogo?
Coaching jest dla menedżerów, kierowników, pracowników na różnych szczeblach organizacji oraz dla wszystkich osób chcących lepiej wykorzystywać swoje kompetencje zawodowe i umiejętności. Coaching jest doskonałą metodą dla ludzi nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy, dla ludzi chcących w pełni wykorzystywać swój potencjał.
 
Co może dać coaching?
o odkrycie własnego potencjału w odniesieniu do nowych celów osobistych, zawodowych lub celów organizacji o bardziej świadome wykorzystanie predyspozycji, nabytej wiedzy i kwalifikacji o zwiększenie zdolności do nawiązywania relacji z ludźmi i oddziaływania na nich o wewnętrzną motywację do zmiany niepożądanych nawyków i zachowań oraz pokonywania ograniczeń o zwiększenie elastyczności, umiejętność radzenia sobie ze zmianą o rozwój osobisty, inspirację do nowych działań zawodowych, harmonię między życiem prywatnym a pracą.
 
Jak to wygląda?
Sesja coachingowa trwa około 60 minut. W zależności od potrzeb, w ramach jednego procesu przeprowadza się od 5-10 sesji. Sesja polega na spotkaniu coacha z klientem prowadzonym „w cztery oczy” lub w formie rozmowy telefonicznej. Na pierwszym spotkaniu określa się cele i obszar coachingu, zawiera się umowę coachingową tzw. kontrakt. Na kolejnych sesjach coach i klient pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zakończenie wspólnie podsumowują wyniki coachingu.
 
Klient, coach, sponsor
Klientem coachingu może być każdy, kto chce zmiany, kto jest nastawiony na rozwój i odkrywanie nowych możliwości w swoim życiu. Od klienta oczekuje się akceptacji tej  metody i zaangażowania w proces coachingu. Coach jest zewnętrznym specjalistą, który w określonym czasie pomaga klientowi w realizacji określonych celów. Ponieważ nie jest związany z klientem ani z organizacją i nie ma zależności służbowej, łatwiej niż sam klient czy jego przełożeni, widzi krytycznie sytuację i może wskazać klientowi inny punkt widzenia. Stymuluje go do rozwoju. Sponsor to osoba/organizacja, która zleca i płaci za przeprowadzenie coachingu dla klienta – najczęściej jest to jego pracodawca. Sponsor może zasugerować obszar rozwojowy klienta, ale ze względu na gwarancję pełnej poufności, jaką daje klientowi coach, sponsor nie uczestniczy w sesjach ani nie otrzymuje informacji o tym, co dzieje się
podczas nich.
 
Czy coaching jest dobry w każdej sytuacji?
Coaching jest skuteczną metodą wspierania rozwoju człowieka, jednak nie jest remedium na wszelkie problemy. Coaching pomoże odkryć potencjał i rozwinąć kompetencje klienta, ale nie zastąpi mu szkolenia czy treningu w zakresie brakującej wiedzy i umiejętności. Nie polega na doradztwie czy mentoringu, nie może też być prowadzony zamiast terapii. Coaching wymaga akceptacji i zaangażowania ze strony klienta, dlatego nie jest odpowiedni dla osób, które nie chcą uczestniczyć w procesie odkrywania i zmieniania siebie.
 
Skuteczność
Coaching jest jedną z najbardziej skutecznych form rozwoju osób w biznesie. Firmy w Polsce i na świecie coraz częściej stosują tę metodę, w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego rozwoju swoich pracowników. W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w 2008 roku wykazano, że 71% spośród 729 przebadanych organizacji stosowało coaching jako rozpowszechnioną metodę doskonalenia i rozwoju personelu, a 72% z nich uznało go za narzędzie skuteczne. Głównymi metodami oceny skuteczności coachingu były: obserwacje zmian w zachowaniu, przegląd celów realizowanych przez coachów i klientów oraz ocena 360° osób poddanych coachingowi (źródło: CIPD Annual Survey Report 2008: Learning and Development). Osoby uczestniczące w coachingu oceniają go, jako wyjątkowo przydatne narzędzie rozwoju, służące poprawie samoświadomości oraz ustaleniu i realizacji konkretnych celów zawodowych lub osobistych.
 
Wszystkich zainteresowanych coachingiem, zapraszamy na spotkanie i bezpłatną próbną sesję coachingową.